ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Öğr. Gör. Esra GÜNGÖR ULUTAŞ

Öğr. Gör. Hüseyin BOZKURT

Öğr. Gör. İbrahim KARSLIOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaçlar


Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Hedefler 

Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yazılım ve donanım yeterliliklerine sahip programlamayı yapabilen, web tasarımı yeterlilikleri olan, her türlü grafik - animasyon ve masa üstü programlarını bilen ve uygulayan diğer teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek. Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon: Bilgisayar Programcılığı Programı, kendi alanında uluslar arası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, yeniliklere açık, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir. 

Misyon: Hızla ve sürekli gelişmekte olan bilişim teknolojileri hakkında araştıran, uygulayan, daima kendisini sorgulayan ve yenileyen, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek doğrultuda öğretim vererek alanında yetkin mezunlar yetiştirmeyi ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bilgisayar programcıları büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.

Bilgisayar programcısı çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler.

Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir.

Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler.

 

Lisans Öğrenimine Geçiş

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. 

Sorgun Meslek Yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları.

 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Öğretmenliği
 • Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Enformasyon Teknolojileri
 • Fizik