Öğretim Görevlileri

Öğr. Gör. Bekir KÖROĞLU(Bölüm Başkan V.)

Öğr. Gör. Furkan ÇELEBİ

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımız işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

 

İş İmkanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olabilecek öğrenciler serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

 Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler. Ayrıca ilgili lisans programlarını tamamlayarak serbest muhasebeci, mali müşavir ile yeminli mali müşavir olabildikleri gibi kamu ve özel sektörün yönetim, muhasebe, insan kaynakları, ihracat, üretim, pazarlama departmanlarında şef ve yönetici olarak çalışabilmektedirler.

 

Mezuniyet Sonrası Öğrenim İmkanları

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programını bitirenler işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli potansiyel ara elemanlardır. Ayrıca Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde İktisat, İşletme, Maliye, Dış Ticaret, Ekonometri gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işletme Fakültesi ya da İktisat Fakültesi bölümlerinde öğrenime hak kazanmaktadırlar. Bu Fakültelerin söz konusu bölümlerinin geleceğe dönük popülaritesi artan bir hızla devam etmektedir.