Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine

Haziran 2017 tarihi itibariyle mezun olan öğrencilerimizin Mezuniyet Belgeleri (Diplomaları) hazırlanmıştır.

Geçici Mezuniyet Belgelerini teslim alan öğrenciler bu belgelerini teslim etmek suretiyle;

Geçici Mezuniyet Belgelerini almamış olan öğrenciler ise ekte sunulan ilişik kesme formunu imzalatmak suretiyle diplomalarını alabilirler. 

Ek: İlişik Kesme Formu 

04 Aralık 2017 Pazartesi