Muafiyet ve Kayıt Dondurma Duyurusu

Ders muafiyet talebinde bulunan öğrencilerimizin yüksekokulumuz web sayfasında bulunan muafiyet dilekçesi ve dilekçesi ekinde sunulması gereken transkript belgesi ile ders içeriklerini gösterir belgelerini 05.10.2018 tarihine kadar,

Kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerimizin ise yüksekokulumuz web sayfasında bulunan kayıt dondurma formunu doldurarak 24.10.2018 tarihine kadar müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

24 Eylül 2018 Pazartesi