Misyon

Mesleğinin gerektirdiği her türlü bilgi beceriyi edinmiş üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirerek turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmış, insani ve mesleki etiğin icaplarını özümsemiş ve kendisine özgüveni tam; küresel rekabetin söz konusu olduğu iş piyasasında ülkemizi daha ileri seviyeye taşıma iradesine sahip teknik kadroların oluşturulmasıdır. Bunun temini için mesleki sahadaki değişim ve gelişimi yakından takip eden ve bu yenilikleri okul-iş piyasası bütünlüğü çerçevesinde öğrencilerine sıcağı sıcağına aktarabilen yönetim-hizmet anlayışı esastır.