MYO YÖNETİM KURULU

Başkan  Prof. Dr. İsmail AKDENİZ
Üye Öğr. Gör. Eyyüp ORHAN (Müd. Yrd.)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ersin KANTAR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞEN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SERT
Üye Öğr. Gör. Kübra COŞAR
Raportör Yük. Ok. Sek. Sami TAŞKIN