MYO YÖNETİM KURULU

Başkan  Prof.Dr. İsmail AKDENİZ
Üye Prof.Dr. Hidayet ÇETİN
Üye Doç.Dr. Hatice KANBUR ÇAVUŞ
Üye Yrd.Doç.Dr. Murat ÇAVUŞ
Üye Öğr.Gör. Kübra KILIÇ 
Üye Öğr.Gör. Eyyüp ORHAN