MYO KURULU

Başkan  Prof. Dr. İsmail AKDENİZ
Üye Öğr. Gör. Eyyüp ORHAN (Müd. Yrd.)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞEN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yusuf SERT
Üye Öğr. Gör. Hüseyin BOZKURT
Üye Öğr. Gör. Kübra COŞAR
Üye Öğr. Gör. Selman TEMİZ
Üye Öğr. Gör. Güldal DOLU
Üye Öğr. Gör. Bekir KÖROĞLU
Raportör Yük. Ok. Sek. Sami TAŞKIN